Welcome to Wanda Pawlik - życie i twórczość   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Wanda Pawlik - życie i twórczość Powered By GSpeech
Towarzystwo Rozwoju Ziem Zach.

w pawlik 1966W styczniu 1947 r. powstał nyski oddział Towarzystwa Przyjaciół Nauk, które miało wspierać przedstawicieli nauki i sztuki w ich działaniach na Ziemi Nyskiej. W maju 1957 r. powołano Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich (TRZZ, działające w latach 1957-1970), które przejęło zadania Towarzystwa Przyjaciół Nauk. TRZZ prowadziło badania i propagowało tematykę historii tzw. Ziem Odzyskanych. Prawdopodobnie od początku Wanda Pawlik jako polonistka i nauczycielka historii czynnie działała w TRZZ, aktywizując uczniów ze szkolnego koła. Towarzystwo stało się pierwszą platformą edukacyjną, pozwalającą Wandzie wyjść ze swoimi działaniami społecznotwórczymi poza środowisko szkolne. Zaczęła się otwierać na mieszkańców Nysy.

Od 1962 r. TRZZ ściśle współpracowało z Towarzystwem Regionalnym Ziemi Nyskiej, muzeum i miejską biblioteką oraz organizacjami młodzieżowymi. Efektem tej współpracy były liczne odczyty, pogadanki w domach kultury, świetlicach, bibliotekach i szkołach. Przeprowadzono dwie sesje naukowe, wystawy przedstawiające dzieje Ziemi Nyskiej. Towarzystwo promowało Nysę jako ośrodek turystyczny w artykułach prasowych oraz wydanych w latach 1965-67 – bogato ilustrowanej publikacji „Ziemia Nyska” oraz trzech przewodnikach turystycznych: Miasto Nysa, Głuchołazy, Paczków. Wanda prowadziła m.in. duży cykl odczytów dla uczniów i mieszkańców Nysy.

Rada Naczelna TRZZ, podsumowując w 1970 r. swoją działalność, wyraziła podziękowanie Wandzie Pawlik za wieloletnią ofiarną działalność na rzecz rozwoju ziem zachodnich i północnych oraz za społeczny udział w pracach towarzystwa.

 

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech