Welcome to Wanda Pawlik - życie i twórczość   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Wanda Pawlik - życie i twórczość Powered By GSpeech
Inne formy aktywności społecznej

w pawlik 1973Od 1966 Stowarzyszenie PAX

Stowarzyszenie PAX było w tych czasach jedyną organizacją reprezentującą środowisko katolików, umożliwiającą im aktywność społeczną i kulturalną poza Kościołem. Wanda od 29 października 1966 r. aktywnie działała w nyskim oddziale Stowarzyszenia PAX. Przez jedną kadencję pełniła nawet funkcję przewodniczącej Zarządu Oddziału PAX w Nysie, który wówczas miał siedzibę w willi przy ul. Bohaterów Warszawy. Równocześnie przez wiele lat była członkiem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego PAX w Opolu. Stowarzyszenie prowadziło działalność wydawniczą. Wanda wykorzystała ten fakt i wszystkie swoje książki wydawała w Instytucie Wydawniczym PAX (poza powieściami wydanymi po jej śmierci).

W 1971 r. nyski oddział PAX, we współpracy z TMZN zorganizował nyski sejmik kulturalny (opisany powyżej). Wanda aktywnie działała w obu organizacjach. W 1972 r. obydwie organizacje zorganizowały sesję naukową inaugurującą na Ziemi Nyskiej obchody Roku Kopernikowskiego.

1972-73 Uniwersytet Wiedzy o Regionie

Duże znaczenie kulturotwórcze w Nysie miała Miejska Biblioteka Publiczna mająca siedzibę w budynku „Starej Wagi” przy ul. Sukienniczej. Wraz z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej powołała w listopadzie 1972 r. Uniwersytet Wiedzy o Regionie. W. Pawlik aktywnie włączyła się również w tę inicjatywę. W ramach uniwersytetu organizowano cotygodniowe wykłady, które cieszyły się dużym powodzeniem wśród młodzieży. Wykładowcami byli: Kazimierz Strzałkowski, Kazimierz Zalewski, Wacław Romiński, Wanda Pawlik. Poruszano wiele ciekawych, zarówno historycznych jak i aktualnych tematów związanych z nasza małą ojczyzną, m. in. cykl wykładów poświęconych 500-leciu urodzin Mikołaja Kopernika oraz cykl zajęć o historii Ziemi Nyskiej. Wanda Pawlik opowiadała młodym słuchaczom o warsztacie pisarskim, a także o swoich kolegach „po piórze”. Uniwersytet zaprzestał swej działalności prawdopodobnie w 1973 r.

Inicjatywy poszczególnych towarzystw, stowarzyszeń i placówek kultury nawzajem się przenikały i dzisiaj, z perspektywy pół wieku, częstokroć trudno je jednoznacznie przypisać konkretnym środowiskom. Wielokroć twórcy działali w kilku środowiskach będąc ich spójnikami – stąd te wspólne inicjatywy. Takim zwornikiem była np. Wanda Pawlik, działająca aktywnie równocześnie w TRZZ, TRZN, PAX i Uniwersytecie Wiedzy o Regionie.

 

1983 Społeczna Rada Programowa

Jednym z czynników warunkujących prawidłowy rozwój i efektywność działalności kulturalnej jest społeczne uczestnictwo w jej koordynacji i programowaniu. Dlatego też naczelnik miasta Nysy (odpowiednik dzisiejszego burmistrza) Władysław Dyrka powołał 28 marca 1983 r. Społeczną Radę Programową, a w jej skład została oczywiście powołana Wanda Pawlik. Razem z innymi społecznikami działała na rzecz rozwoju życia kulturalnego na terenie miasta i gminy Nysa.

W liście do Tadeusza Bednarczuka z „Trybuny Opolskiej” Wanda wspomina o ostatnim (w którym uczestniczyła) posiedzeniu SRP z 9 czerwca 1983 r. Było to poszerzone spotkanie SRP, MRN i wszystkich placówek kulturalnych, na którym omawiano sytuację nyskiej kultury i małe zainteresowanie opolskiej gazety, tym co dzieje się w życiu kulturalnym miasta.

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech