Welcome to Wanda Pawlik - życie i twórczość   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Wanda Pawlik - życie i twórczość Powered By GSpeech
Bibliografia

W zestawieniu wykorzystano w dużej mierze zbiory i opracowanie Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Nysie (czytelni!).

Powieści Wandy Pawlik i recenzje do nich:

Pawlik W., Źródła historyczne powieści Zofii Kossak dotyczących dziejów Polski, praca magisterska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1952 [maszynopis nie publik.].

Pawlik W., Tajemnice warsztatu Zofii Kossak, Wyd. praca doktorska, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Opole 1963 [maszynopis niedokończony, AR-WP].

Pawlik W., Spotkali się nad Nysą, Wyd. PAX, Warszawa 1969.

Recenzje:

Graj A., Wesela i integracja nad Nysą, „Kierunki” 1970, nr 12, s. 8.

Kowalski K., Spotkali się nad Nysą, „Trybuna Opolska” 1969, nr 330, s. 4.

Mętrak K., Powieść o osadnictwie, „Książka dla Ciebie” 1969, nr 9, s. 24-25.

Nawrocki W., Kronika czy epopeja, „Nowe książki” 1970, nr 9, s. 555-56.

NN, „Horyzonty” 1970, nr 172, s. 79-80.

NN, „Kultura” 1970, nr 7, s. 11.

NN, „Nowa Szkoła” 1970, nr 6, s. 72.

NN, „Opole” 1970, nr 1, s. 28-29.

NN, „Polish Literature” 1970, nr 1, s. 28-30.

NN, „Słowo Powszechne” 1969, nr 206, s. 3.

Stanuch St., Pisarze obserwują: Przemiany tematu wiejskiego, „Życie Literackie” 1970, nr 31, s. 10.

Pierzchała J., Temat możliwości, „Poglądy” 1970, nr 4, s. 11-12.

Pluta F., Stylizacja gwarowa w „Spotkali się nad Nysą” Wandy Pawlik, [w:] Pluta F., Studia językoznawcze. Historia języka, dialektologia, onomastyka, Częstochowa 2001, s. 65-73.

Poluszyński R., Wanda Pawlik: Spotkali się nad Nysą (Powieść naprawdę współczesna), [w:] red. Kowalski Z., Szkice Nyskie. Studia i materiały, Wyd. Instytut Śląski, Opole 1970, t. 1, s. 264-267.

Poluszyński R., Wanda Pawlik, „Kwartalnik Opolski” 1971, nr 2, s. 98-108.

Pawlik W., Ciąg dalszy pisze Kofi, Wyd. PAX, Warszawa 1970.

Recenzje:

Dolecki Z., Przygoda afrykańska, „Kierunki” 1970, nr 44, s. 8.

Kos, Świadcząc Prawdzie przykładem życia, „Zorza” 1971, nr 4 z 24 I.

NN, „Słowo Powszechne” 1970, nr 210, s. 4.

Pawlik W., Dziwny świat Tahunii Sasaki, Wyd. PAX, Warszawa 1971.

Pawlik W., Pług i kindżał, Wyd. PAX, Warszawa 1973.

Recenzje:

Marciniak R., Afgan w Lechistanie, „Opole” 1973, nr 12, s. 28-29.

Kłagisz M., „Przywiozę ci synową z Lechistanu…” O powieści „Pług i kindżał” Wandy Pawlik, [w:] red. Adamczyk I., Percepcja cywilizacji islamu w kulturze Zachodu, Wyd. AT, Kraków 2014, s. 13-26.

Pawlik W., Tryptyk nyski, Wyd. Instytut Śląski, Opole 1984.

Pawlik W., Decyzja, Verbinum – Wyd. Księży Werbistów, Warszawa 1988.

Małe formy literackie

Pawlik W., Pamiętnik z czasu wojny (1941-42), [rękopis, AR-WP].

Pawlik W., Gniazdo niemczyzny (fragment „Tryptyku nyskiego”), „Katolik – Wrocławski Tygodnik Katolików” 1966, nr 37-39.

Pawlik W., Najcenniejsze zabytki architektoniczne Nysy, [w:] Klimczyk J., Moja rodzinna Nysa, Wyd. Towarzystwa Regionalnego Ziemi Nyskiej, Nysa 1968, s. 22-25.

Pawlik W., Osiedleńcy (fragmenty trylogii), „Nowiny Nyskie” 1969.

Pawlik W., Gorzkie piwo (fragment „Tryptyku nyskiego”), „Opole” 1974, nr 8, s. 16-17.

Pawlik W., Wesele Panny Świętochny (fragment „Tryptyku nyskiego”), „Opole” 1980, nr 6, s. 16-17, 22, 26-27; „Trybuna Odrzańska” 1980, nr 72, s. 6.

Pawlik W., U zarania Księstwa Nyskiego, „Kalendarz Opolski” 1982, s. 188-191.

Pawlik W., Nyskie wodociągi (fragment trylogii – „Gallickie lilie”), „Kalendarz Opolski” 1983, s. 115-119.

Pawlik W., Fragment pisanej powieści (fragment powieści „Decyzja”), „Kalendarz Opolski” 1984, s. 199-203.

Pawlik W., Jeszcze o młodej poezji, „Opole” 1970, nr 8, s. 28. [artykuł].

Pawlik W., Między meczem a gitarą, „Opole” 1971, nr 4, s. 22. [artykuł].

Wywiady z pisarką:

Wicz-Poluszyński R., Ważne sprawy Śląska, dalekiego świata – Rozmawiamy z pisarką Wandą Pawlik, „Słowo Powszechne” 1973, nr 205, s. 4.

Turwid K., Oczekiwanie (Rozmowa z W. Pawlik), „Trybuna Odrzańska” 1980, nr 72, s. 4.

Opracowania:

Herkt Ł., Portrety „Obcego” w literaturze Wandy Pawlik, praca magisterska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2010 [maszynopis niepublikowany].

Wicz-Poluszyński R., Wanda Pawlik – życie i twórczość (szkic wspomnieniowy), [w:] red. Kowalski Z., Szkice Nyskie. Studia i materiały, Wyd. Instytut Śląski, Opole 1986, t. 3, s. 225-32.

Woźniak D., Spotkali się nad Nysą – Życie i twórczość nyskiej pisarki Wandy Pawlik, praca magisterska, Uniwersytet Opolski, Opole 1998 [maszynopis nie publik.].

Zdanowicz G., Spotkania nad Nysą – życie i twórczość Wandy Pawlik, [w:] Sławni Nysanie – nauka i kultura bogactwem historii regionu, Wyd. Instytut Śląski, Opole 2004, s. 14-30.

Zdanowicz G., Wanda Pawlik – nyska siłaczka, wyd. Fundacji Nasza Nysa, Nysa 2019
– ebook na portalu: http://www.w-pawlik.nasza.nysa.pl

Różne:

CICH, Spotkali się nad Nysą, „Nowa Trybuna Opolska” 1998, nr 71, s. 13.

Bednarczuk T., Ostatni list, „Trybuna Opolska” 1983, nr 144, s. 5.

Bartelski L., Pawlik Wanda, [w:] Polscy pisarze współcześni 1944-74 – Leksykon, Wyd. Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1977, s. 271.

Kowalski K., Spotkali się nad Nysą, „Trybuna Opolska” 1986, nr 143, s. 9, 11.

Krok I., O Wandzie Pawlik wspomnienie, „Kalendarz Opolski” 1984, s. 198-99.

NN, Wanda Pawlik (streszczenie eseju Zdanowicz G., Spotkania nad Nysą – życie i twórczość Wandy Pawlik), [w:] Sławne postacie pogranicza polsko-czeskiego Euroregionu Pradziad – wspólne dziedzictwo historyczne, Nysa 2007, s. 127-29.

Pośpiechowa L., Pisarze Opolszczyzny, Wyd. Instytut Śląski, Opole 1976, s. 72-73.

Wicz-Poluszyński R., W życiu i na kartach powieści, „Nowiny Nyskie” 1993, nr 29, s. 6-7.

Internet:

Zdanowicz G. i T., Wanda Pawlik – nyska siłaczka, Nysa 2019    
http://www.w-pawlik.nasza.nysa.pl

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech